צריכה כוללת של ברטוב בשעון הראשי ועד שני האזורים שנצפתה בהם צריכה יוצאת דופן,
אשר פוטנציאל החיסכון בהם הוא הרב ביותר:

 

(מכוונים אלו מתעדכנים בזמן אמת כל כ-15 שניות לנוחיותכם)

פירוט צרכנים והצריכה שלהם ברחבי המוסד:

an eGauge is a simple and elegant energy monitoring device, packed with robust capabilities. it's built in web server provides secure access to a building electrical measurements or any device connected to it.

Designed and accompanied installations of more than 800 Solar systems in Israel

Porter School of Environmental studies graphic

 

Building automation design, IT and Fullstack developer and designer for one of the most efficient buildings in the middle east. Installed top of the line open-source building automation and energy metering into a complex multidisciplinary platform for Porter school of environment studies. 

home monitorin img

Some of the best practices for automation are designed right at home. I've built several automation and monitoring systems for my home that have proved to lower our expenditures at about 2000₪ annually