מערכת ניטור לדוגמה בית ספר ברטוב רעננה

צריכה כוללת של ברטוב בשעון הראשי ועד שני האזורים שנצפתה בהם צריכה יוצאת דופן,
אשר פוטנציאל החיסכון בהם הוא הרב ביותר:

 

(מכוונים אלו מתעדכנים בזמן אמת כל כ-15 שניות לנוחיותכם)

פירוט צרכנים והצריכה שלהם ברחבי המוסד:

Read more: מערכת ניטור לדוגמה בית ספר ברטוב רעננה

eGauge viewer App (Android)

an eGauge is a simple and elegant energy monitoring device, packed with robust capabilities. it's built in web server provides secure access to a building electrical measurements or any device connected to it.

Read more: eGauge viewer App (Android)

home Automation

home monitorin img

Some of the best practices for automation are designed right at home. I've built several automation and monitoring systems for my home that have proved to lower our expenditures at about 2000₪ annually

Read more: home Automation